Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

We leven in een turbulente tijd, met een oorlog in Europa, stijgende prijzen voor iedereen en grote opgaven rond woningbouw, klimaat, natuur/stikstof en migratie. Tegen die achtergrond presenteren wij onze financiële plannen voor de toekomst van Meppel. 
Die plannen bieden een balans van ambities én behoud van (sociale) voorzieningen. Met de mogelijkheden die onze financiële situatie ons biedt, blijven we vooruit kijken. We willen én moeten investeren in de toekomst van onze prachtige gemeente. Dat maakt dat we keuzes moeten maken. Die keuzes moeten leiden tot een financieel weerbaar Meppel wat duurzaam kan blijven groeien om onze ambities waar te maken. 
Tegelijk willen we geen teruggang binnen onze sociale voorzieningen voor de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente. Dat maakt deze meerjarenbegroting tot een balanceeroefening. Een balans tussen gedurfde investeringen, het voorkomen van bezuinigingen in het sociaal domein en sparen voor later. 

 

College van burgemeester en wethouders.