Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage 2023
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
   2. Blz. 5 Bestuursrapportage op hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen
     1. Blz. 7 Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen
    2. Blz. 8 Financiën op hoofdlijnen
     1. Blz. 9 Financiën op hoofdlijnen
    3. Blz. 10 Moties en amendementen programmabegroting 2023
     1. Blz. 11 Moties en amendementen programmabegroting 2023
   3. Blz. 12 Programma's
    1. Blz. 13 Programma 1: Bestuur
     1. Blz. 14 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 15 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 16 Financiën
    2. Blz. 17 Programma 2: Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 18 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 19 Actuele ontwikkelingen
    3. Blz. 20 Programma 3: Sociaal domein
     1. Blz. 21 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 22 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 23 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 24 Financiën
    4. Blz. 25 Programma 4: Onderwijs
     1. Blz. 26 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 27 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 28 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 29 Financiën
     5. Blz. 30 Investeringen
    5. Blz. 31 Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
     1. Blz. 32 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 33 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 34 Financiën
     4. Blz. 35 Investeringen
    6. Blz. 36 Programma 7: Sport en bewegen
     1. Blz. 37 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 38 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 39 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 40 Financiën
    7. Blz. 41 Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte
     1. Blz. 42 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 43 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 44 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 45 Financiën
     5. Blz. 46 Investeringen
    8. Blz. 47 Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte
     1. Blz. 48 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 49 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 50 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 51 Financiën
     5. Blz. 52 Investeringen
    9. Blz. 53 Programma 10: Economische zaken en grondzaken
     1. Blz. 54 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 55 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 56 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 57 Financiën
    10. Blz. 58 Programma 11: Duurzaamheid
     1. Blz. 59 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 60 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 61 Financiën
     4. Blz. 62 Investeringen
    11. Blz. 63 Programma 12: Burgerzaken
     1. Blz. 64 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 65 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 66 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 67 Financiën
    12. Blz. 68 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 69 Wat valt er onder dit overzicht?
     2. Blz. 70 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 71 Financiën
    13. Blz. 72 Overzicht overhead
     1. Blz. 73 Wat valt er onder dit overzicht?
     2. Blz. 74 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 75 Financiën
   4. Blz. 76 Bijlagen
    1. Blz. 77 Begrotingswijziging
     1. Blz. 78 Begrotingswijziging
  2. Overzicht
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap