Sitemap

 1. Blz. 1 Bestuursrapportage 2024
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
   2. Blz. 5 Bestuursrapportage op hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen
     1. Blz. 7 Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen
    2. Blz. 8 Financiën op hoofdlijnen
     1. Blz. 9 Financiën op hoofdlijnen
    3. Blz. 10 Moties en amendementen programmabegroting 2024
     1. Blz. 11 Moties en amendementen programmabegroting 2024
   3. Blz. 12 Programma's
    1. Blz. 13 Programma 1: Bestuur
     1. Blz. 14 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 15 Financiën
    2. Blz. 16 Programma 3: Sociaal domein
     1. Blz. 17 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 18 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 19 Financiën
    3. Blz. 20 Programma 4: Onderwijs
     1. Blz. 21 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 22 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 23 Investeringen
    4. Blz. 24 Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
     1. Blz. 25 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 26 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 27 Financiën
     4. Blz. 28 Investeringen
    5. Blz. 29 Programma 7: Sport en bewegen
     1. Blz. 30 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 31 Financiën
    6. Blz. 32 Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte
     1. Blz. 33 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 34 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 35 Financiën
    7. Blz. 36 Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte
     1. Blz. 37 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 38 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 39 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 40 Financiën
     5. Blz. 41 Investeringen
    8. Blz. 42 Programma 10: Economische zaken en grondzaken
     1. Blz. 43 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 44 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 45 Financiën
     4. Blz. 46 Investeringen
    9. Blz. 47 Programma 11: Duurzaamheid
     1. Blz. 48 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 49 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 50 Beleidsvoornemens
    10. Blz. 51 Programma 12: Burgerzaken
     1. Blz. 52 Wat valt er onder dit programma?
     2. Blz. 53 Beleidsvoornemens
    11. Blz. 54 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 55 Wat valt er onder dit overzicht?
     2. Blz. 56 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 57 Financiën
    12. Blz. 58 Overzicht overhead
     1. Blz. 59 Wat valt er onder dit overzicht?
     2. Blz. 60 Actuele ontwikkelingen
     3. Blz. 61 Financiën
   4. Blz. 62 Bijlagen
    1. Blz. 63 Begrotingswijziging
     1. Blz. 64 Begrotingswijziging
     2. Blz. 65 Mutatie investeringskredieten
  2. Overzicht
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap