Investeringen

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringsplanning (bedragen in €) Type Verwacht jaar start (verwacht) jaar van realisatie Benodigd krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering Reeds beschikbaar gesteld Beschikbaar te stellen krediet 2024 Afschrijvings-termijn in jaren
Programma 3 -Sociaal domein
Wijkvereniging Boerhoorn: Vervangen CV-ketel en ventilatiesysteem e 2026 2026 50.000 50.000 - - 20
Totaal Programma 3 - Sociaal domein 50.000 50.000 - -
Programma 4 - Onderwijs
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede e 2024 2025 2.395.000 420.000 1.975.000 2.395.000 - 25
Onderwijsvoorziening NvL e 2023 2025 12.820.000 - 12.820.000 5.512.000 7.308.000 0/5/40
Renovatie Stadskwartier e 2022 2024 806.000 40.000 766.000 806.000 - 25
Renovatie/nieuwbouw Reestoeverschool e 2024 2026 5.800.000 - 5.800.000 - 5.800.000 25
Totaal Programma 4 - onderwijs 21.821.000 460.000 21.361.000 8.713.000 13.108.000
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
Ogterop
Vernieuwbouw Ogterop - realisatie e 2024 2027 20.051.000 - 20.051.000 585.000 19.466.000 10/20/40
Voorbereidingskredieten vernieuwbouw e 2022 2024 800.000 - 800.000 800.000 - 40
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme 20.851.000 - 20.851.000 1.385.000 19.466.000
Programma 7 - Sport en bewegen
Sporthal De Eendracht e 2024 2024 895.000 156.000 739.000 - 895.000 15/20/25
Sportpark Ezinge e 2024 2024 48.000 8.000 40.000 - 48.000 10
Sportpark Koedijkslanden e 2024 2024 310.000 6.000 304.000 - 310.000 10
Sportpark Tussenboerlanden e 2024 2024 658.000 114.000 544.000 - 658.000 10
Gymzaal Prinses Marijkestraat e 2024 2024 15.000 - 15.000 - 15.000 20
Gymzaal Oosterboer e 2024 2024 110.750 - 110.750 - 110.750 15/40
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen 2.036.750 284.000 1.752.750 - 2.036.750
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station m 2023 2024 160.000 - 160.000 160.000 - 10
Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte 160.000 - 160.000 160.000 -
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte
Materieel/wagenpark e 2023 2026 2.544.000 - 2.544.000 480.000 484.000 5-10
Openbare ruimte
Koedijkslanden m 2024 2025 828.000 - 828.000 - 449.000 15
Binnenstad m 2020 2025 2.617.504 -23.429 2.640.933 2.217.504 400.000 15
Noordpoort stadsentree m 2024 2029 33.300.000 23.400.000 9.900.000 - 29.000.000 0/15
Bruggen/oeverbescherming
Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat m 2022 2025 1.000.000 - 1.000.000 769.000 231.000 40
Reservering Boazbrug m 2023 2024 900.000 - 900.000 - 900.000 40
Vervanging oeverbescherming Bleekerseiland m 2023 2024 54.000 - 54.000 54.000 - 20
Gasgracht damwand m 2024 2024 48.000 - 48.000 - 48.000 20
Damwand zwemvijver Nijeveen m 2024 2024 65.000 - 65.000 - 65.000 20
Vervanging Eekmolenbrug m 2025 2026 1.560.000 - 1.560.000 - - 40
Remmingswerken Eshuisbrug m 2026 2028 1.400.000 - 1.400.000 - - 40
Overige bruggen/oeverbescherming m 2025 2027 1.980.000 - 1.980.000 - - 20/40
Overig
Maatregelen rotonde watertoren m 2023 2025 100.000 - 100.000 100.000 - 15
Infrastructurele maatregelen Meppel Noord m 2023 2026 498.000 - 498.000 498.000 - 15
Aankoop grond watertoren m 2024 2024 30.000 - 30.000 - 30.000 0
Aanleg landbouwweg Nijeveen (excl.grondaankoop) m 2022 2024 150.000 - 150.000 150.000 - 15
Omvormen openbare verlichting naar LED m 2022 2024 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 10
Vervanging zieke bomen m 2024 2026 990.000 - 990.000 - 330.000 15
Vervanging bestrating Prinses Marijkestraat m 2022 2025 85.000 - 85.000 85.000 - 15
Vervanging speeltoestellen m 2024 2026 360.000 - 360.000 - 120.000 10
Herinrichting Westeinde m 2023 2024 150.000 - 150.000 150.000 - 15
Herinrichting Voorstraat m 2023 2024 175.000 - 175.000 175.000 - 15
Vervanging VRI/Burg.Knopperslaan m 2024 2024 125.000 - 125.000 - 125.000 10
Nijeveense Grift (waterakkoord) m 2023 2024 60.000 - 60.000 60.000 - 20
Hondenspeelplaatsen m 2024 2025 60.000 - 60.000 - 30.000 10
Afronding woonrijpmaken Noord II m 2024 2024 106.000 - 106.000 - 106.000 15
Subtotaal Openbare Ruimte 47.841.504 23.376.571 24.464.933 5.458.504 31.834.000
Riolering
Nieuwveense Landen (1e aanleg) e/h 2022 2025 4.835.000 - 4.835.000 2.850.000 1.985.000 40/60
1e aanleg riolering overig e/h 2022 2026 2.789.000 - 2.789.000 1.539.000 1.250.000 60
Vervanging riolering e/h 2022 2026 1.610.000 - 1.610.000 410.000 400.000 35
Subtotaal Riolering 9.234.000 - 9.234.000 4.799.000 3.635.000
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark 59.619.504 23.376.571 36.242.933 10.737.504 35.953.000
Programma 11 - Duurzaamheid
Vervanging afzet- en ondergrondse containers e/h 2024 2026 930.000 - 930.000 - 330.000 15
Investeringen klimaatadaptatie m 2022 2025 350.000 - 350.000 350.000 - 15
Vervanging toegangscontrole ondergrondse containers e/h 2024 2024 295.000 - 295.000 - 295.000 10
AfvalRIS, managementcontrolsysteem (pasjes etc) e/h 2024 2024 40.000 - 40.000 - 40.000 5
Wagenpark afvalinzameling e/h 2024 2026 2.365.000 - 2.365.000 515.000 285.000 7/8
Totaal Programma 11 - Duurzaamheid 3.980.000 - 3.980.000 865.000 950.000
Overhead
Projecten automatisering & informatisering e 2024 2026 1.368.000 - 1.368.000 - 456.000 5
Mobiele telefoons e 2024 2027 90.000 - 90.000 - 25.000 5
Schermen + docking stations hybride werken e 2024 2027 80.000 - 80.000 - 25.000 5
Werkplekhardware hybride werken e 2025 2027 250.000 - 250.000 - - 5
Vervanging centrale hardware e 2024 2027 1.140.000 - 1.140.000 - 490.000 5
Totaal Overhead 2.928.000 - 2.928.000 - 996.000
Totaal investeringsplanning 111.446.254 24.120.571 87.325.683 21.860.504 72.509.750
Type: m = maatschappelijk nut, e = economisch nut, e/h = economisch nut waar ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven