Paragraaf schouwburg Ogterop

Inhoudelijke verantwoording

Terug naar navigatie - Inhoudelijke verantwoording

Schouwburg Ogterop is de theatervoorziening voor Meppel en omstreken met een aanbod van 100-120 professionele theatervoorstellingen per seizoen. De schouwburg  stelt daarnaast haar accommodatie en organisatie beschikbaar voor cultuurmaatschappelijke activiteiten en zakelijke verhuringen. Ogterop biedt ook onderdak aan Stichting Filmhuis Meppel, de organisatie die elke dinsdag van de week een film uit het filmhuiscircuit in Ogterop vertoont.
Schouwburg Ogterop programmeert breed en heeft in de loop der jaren een onderscheidend programmaprofiel opgebouwd. Het programma bevat bijzondere toneelvoorstellingen, theaterconcerten en jeugdvoorstellingen. Ter ondersteuning van dit bijzondere aanbod ontvangt Ogterop jaarlijks een subsidiebijdrage van het Fonds Podiumkunsten.

Schouwburg Ogterop heeft zich enkele jaren geleden ten doel gesteld om nog meer aandacht te besteden aan haar cultuurmaatschappelijke functie in de Meppeler samenleving. Ondanks de beperkingen vanwege de coronacrisis zijn er desondanks toch enkele cultuurmaatschappelijke activiteiten in gang gezet en deze zijn behouden of verder uitgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn overleg en samenwerking met Muziekcoöperatie Meppel en de Vegafabriek (ter stimulering van de popcultuur in Meppel e.o.), einduitvoeringen van de hoogste groepen van meerdere basisscholen, terugkeer van St Nicolaastoneel en actie met Jeugdfonds Sport & Cultuur. Tevens zijn er structureel samenwerkingen met maatschappelijke organisaties als 'Arme kant van Meppel', St. Mantelzorgers, St. 'Vier het Leven', het COA en de lokale middelbare scholen om een zo breed mogelijke groep van de inwoners toegang te kunnen bieden tot Ogterop.
Schouwburg Ogterop is lid o.a. van de brancheorganisaties Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies en Stichting Noordelijke Schouwburg Directies ,waarbij de directeur de voorzitter is van laatstgenoemde. Verder is er een goede en intensieve samenwerking met de tien theaters binnen de economische Regio Zwolle.

Schouwburg Ogterop pakt de draad weer op na twee exceptionele theaterseizoenen

Terug naar navigatie - Schouwburg Ogterop pakt de draad weer op na twee exceptionele theaterseizoenen

Inmiddels is duidelijk dat de laatste maatregelen gerelateerd aan de coronacrisis in februari 2022 plaats hebben gevonden. Het maakt dat seizoen 2022-2023 (startend in september 2022) het eerste seizoen is dat zonder beperkingen is verlopen sinds maart 2020. Achteraf weten we dat begin 2022 de laatste beperkingen van toepassing waren, maar tijdens het programmeren van de voorstellingen voor seizoen 2022-2023 was dat nog afwachten. Er zijn om die reden meer voorstellingen in de Engelenbak (kleine zaal) geboekt dan in eerdere jaren, zodat deze eenvoudig naar de Grote Zaal kon worden opgeschaald, mocht er wederom afstand tussen bezoekers nodig zijn. Ook het publiek was voorzichtig en kwam langzaam terug. Mede om die reden is schouwburg Ogterop een grote Vriendenactie gestart in april 2022, waarbij men één jaar gratis Theatervriend kon worden. Het doel was om mensen te verleiden de weg terug naar het theater te laten vinden en d.m.v. de vriendschap hen ook goed te bereiken in communicatie. 

Onze zakelijke gasten en verhuringen kwamen gestaag weer terug en daarin zit schouwburg Ogterop vrijwel weer op het oude niveau.

Voor 2023-2024 start een seizoen met circa 30 meer theaterproducties, waaronder meer voorstellingen in de Grote Zaal. Landelijk komen bezoekers in aantallen weer terug, hoewel niet op het niveau van 2019, maar dat was ook een uitzonderlijk topjaar en daarmee vergelijken is weinig realistisch. De wereld is flink veranderd en de mate waarin het leven voor veel doelgroepen en inwoners duurder is geworden speelt de sector wel parten; bezoekers gaan naar minder voorstellingen dan voorheen. 

Vernieuwbouw schouwburg

Terug naar navigatie - Vernieuwbouw schouwburg

In de raadsvergadering van 17 juni 2021 heeft de raad de wens voor behoud en optimalisering van de schouwburgfunctie uitgesproken. De raad heeft het college opgedragen om in 2022 met voorstellen te komen voor structurele financiële dekking voor de exploitatie van Ogterop na vernieuwbouw en budget beschikbaar gesteld om dat verder te onderzoeken en uit te werken. Het uitgangspunt is nu dat boekjaar 2028 het eerste volledige exploitatiejaar van de vernieuwde schouwburg wordt.

Inmiddels ligt er een uitgewerkt voorstel op basis van de uitgangspunten en is deze begin 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Het voorstel is opgenomen in de Perspectiefnota 2023 die door de raad is vastgesteld, en geeft daarmee richting voor het vervolgproces van de vernieuwbouw van de Schouwburg.

Stichting Horeca Schouwbrug Ogterop

Terug naar navigatie - Stichting Horeca Schouwbrug Ogterop

In juni 2023 heeft het aannemen van een amendement door de gemeenteraad ertoe geleid dat versneld is afgekoerst op de ontmanteling van Stichting Horeca Schouwburg Ogterop (SHSO). De financiële situatie van SHSO was onhoudbaar geworden. Met de medewerkers zijn vaststellingsovereenkomsten gesloten en de stichting wordt uiterlijk per 1 januari 2024 geliquideerd. Tot die tijd worden zaken afgehandeld, waarbij de gemeente Meppel garant staat voor de financiële gevolgen van het afwikkelen.

Per 1 september 2023 exploiteert Theater de Meenthe uit Steenwijk tijdelijk de horeca van Schouwburg Ogterop. Hiertoe is een concessie-overeenkomst gesloten met Gemeente Meppel. De periode van de overeenkomst loopt vooralsnog twee jaar met dien verstande dat de overeenkomst met maximaal 1 jaar kan worden verlengd als de ontwikkelingen rond de vernieuwbouw van de schouwburg hiertoe aanleiding geven.

Pilot Productiehuis Ogterop

Terug naar navigatie - Pilot Productiehuis Ogterop

Schouwburg Ogterop is in 2021 het pilotproject Drents Productiehuis Mevrouw Ogterop gestart voor een periode van drie jaar. Het productiehuis heeft primair tot doel om het professioneel productieklimaat in de provincie Drenthe naar een hoger plan te tillen. Een neveneffect is om de merken 'Ogterop' en 'Meppel' op een bredere manier voor het voetlicht te krijgen.

Voor de financiering vraagt het productiehuis  onder andere subsidies aan bij de provincie Drenthe, het Fonds Podiumkunsten en Fonds 21. Voorwaarde bij de meeste subsidieaanvragen is dat er co-financiering is vanuit de eigen lokale of regionale overheid. Het productiehuis is op de goede weg om een belangrijke culturele asset te worden dat kleur en uiting geeft aan een bloeiend cultureel klimaat en dat bijdraagt aan de culturele identiteit van Meppel, de regio en de provincie.

Bij aanvang van de pilot is toegezegd dat deze na afloop geëvalueerd zal worden. Dit moet nog gebeuren. Vooralsnog zijn er vanaf 2024 geen middelen opgenomen voor een vervolg van de pilot.

Bezoekcijfers

Terug naar navigatie - Bezoekcijfers

Het seizoen 2022-2023 is qua bezoekcijfers het eerste theaterseizoen dat we zonder beperkende maatregelen hebben kunnen uitvoeren. Aangezien we dat nog niet zeker wisten, en het publiek ook niet, is het seizoen redelijk voorzichtig van start gegaan en wordt er gebouwd aan een situatie zoals die voor corona bestond (voor maart 2020). In aantallen voorstellingen wordt er opgebouwd en verwachtingen m.b.t. bezoekersaantallen worden conservatief ingeschat, zodat er eerder een situatie van meevallers dan tegenvallers ontstaat.

Gerealiseerde cijfers m.b.t. bezoekers en aantal voorstellingen voor 2022-2023 zijn 19.068 bezoekers op een aantal van 92 voorstellingen.
Voor het opvolgende seizoen 2023-2024 is de prognose 20.450 bezoekers op een totaal van 120 voorstellingen.

Realisatie 2022-2023 Prognose 2023-2024
Genre programma aantal voorstellingen aantal bezoekers Genre programma aantal voorstellingen aantal bezoekers
Cabaret 23 6.154 Cabaret 30 6.510
Toneel 19 2.775 Toneel 28 3.410
Jeugd/familie 10 2.093 Jeugd/familie 10 1.650
Klassiek 8 1.063 Klassiek 7 1.320
Dans 4 813 Dans 5 770
Muziek 20 4.244 Muziek 22 4.070
Muziektheater/show 4 933 Muziektheater/show 9 1.810
Overig 4 993 Overig 9 910
Totaal 92 19.068 Totaal 120 20.450
Grote Zaal 56 Grote Zaal 71
Engelenbak (kleine zaal) 35 Engelenbak (kleine zaal) 44
Overige ruimtes 1 Overige ruimtes 5
Schoolvoorstellingen 12 3.270 Schoolvoorstellingen 12 3.000
Films 18 1.411 Films 16 960