Voorwoord

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2024 aan.

In deze begroting maken wij de robuuste keuzes uit de perspectiefnota 2024-2027 concreet. De begroting ademt ambitie en degelijkheid. We investeren om het voorzieningenniveau op peil te houden. We groeien om de woningnood en andere vraagstukken aan te pakken. Tegelijk zetten we in op versteviging van onze financiële buffers. Op de korte termijn hebben we dat zeker gesteld en we werken het komende jaar aan structurele verbetering op langere termijn.

De lijn van de perspectiefnota wordt dus volledig doorgezet in deze begroting. We blijven de focus leggen op de vijf prioritaire thema's en wat we daarvoor concreet gaan doen in 2024. Net als in de perspectiefnota is de verbinding tussen deze thema's en concrete activiteiten helder weergegeven. Keuzes én uitvoering gaan hand in hand. Ons motto blijft: werk in uitvoering! 

Met deze begroting zetten we de activiteiten en kosten op een rij die horen bij de belangrijkste thema's van dit moment:

  • Verstedelijking
  • Verduurzaming
  • Verbinding en participatie
  • Maatschappelijke voorzieningen
  • Middelen en bedrijfsvoering

We zien ernaar uit om samen met u tot goede besluiten te komen voor de inwoners van gemeente Meppel en haar directe omgeving. En om gezamenlijk met partijen in de samenleving te werken aan de grote vraagstukken waarvoor we staan.

Burgemeester en wethouders.