Taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire Begroting 2024 Totaal
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.1 Bestuur
Bestuur 1.894 -1 0 0 1.893
Totaal 0.1 Bestuur 1.894 -1 0 0 1.893
0.10 Mutaties reserves
Economische zaken en grondzaken 0 0 -228 0 -228
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 0 0 3.328 3.328
Totaal 0.10 Mutaties reserves 0 0 -228 3.328 3.100
0.2 Burgerzaken
Burgerzaken 2.693 -616 0 0 2.077
Totaal 0.2 Burgerzaken 2.693 -616 0 0 2.077
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Onderwijs 66 -41 0 0 26
Economische zaken en grondzaken 351 0 0 0 351
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 418 -41 0 0 377
0.4 Overhead
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 15.532 -104 0 0 15.428
Totaal 0.4 Overhead 15.532 -104 0 0 15.428
0.5 Treasury
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 17 -842 0 0 -825
Totaal 0.5 Treasury 17 -842 0 0 -825
0.61 OZB woningen
Burgerzaken 252 0 0 0 252
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -5.683 0 0 -5.683
Totaal 0.61 OZB woningen 252 -5.683 0 0 -5.431
0.62 OZB niet-woningen
Burgerzaken 251 0 0 0 251
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -5.746 0 0 -5.746
Totaal 0.62 OZB niet-woningen 251 -5.746 0 0 -5.495
0.63 Parkeerbelasting
Beheer bestaande openbare ruimte 0 -1.536 0 0 -1.536
Totaal 0.63 Parkeerbelasting 0 -1.536 0 0 -1.536
0.64 Belastingen overig
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 35 -166 0 0 -131
Totaal 0.64 Belastingen overig 35 -166 0 0 -131
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -84.807 0 0 -84.807
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -84.807 0 0 -84.807
0.8 Overige baten en lasten
Ontwikkeling openbare ruimte 0 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 50 0 0 0 50
Totaal 0.8 Overige baten en lasten 50 0 0 0 50
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 40 0 0 0 40
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 40 0 0 0 40
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid 2.058 -5 0 0 2.053
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.058 -5 0 0 2.053
1.2 Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid 1.588 -29 0 0 1.559
Beheer bestaande openbare ruimte 26 0 0 0 26
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.614 -29 0 0 1.585
2.1 Verkeer en vervoer
Beheer bestaande openbare ruimte 6.068 -125 0 0 5.943
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 6.068 -125 0 0 5.943
2.2 Parkeren
Beheer bestaande openbare ruimte 988 -2 0 0 986
Totaal 2.2 Parkeren 988 -2 0 0 986
2.3 Recreatieve havens
Beheer bestaande openbare ruimte 96 -186 0 0 -90
Totaal 2.3 Recreatieve havens 96 -186 0 0 -90
2.4 Economische havens en waterwegen
Beheer bestaande openbare ruimte 843 -258 0 0 585
Economische zaken en grondzaken 50 0 0 0 50
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen 893 -258 0 0 635
3.1 Economische ontwikkeling
Bestuur 300 0 0 0 300
Economische zaken en grondzaken 1.167 0 0 0 1.167
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 1.467 0 0 0 1.467
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Economische zaken en grondzaken 5.906 -6.200 0 0 -294
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.906 -6.200 0 0 -294
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Openbare orde en veiligheid 28 -23 0 0 5
Economische zaken en grondzaken 398 0 0 0 398
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -178 0 0 -178
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 426 -201 0 0 225
3.4 Economische promotie
Bestuur 0 0 0 0 0
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 352 0 0 0 352
Economische zaken en grondzaken 157 0 0 0 157
Totaal 3.4 Economische promotie 509 0 0 0 509
4.2 Onderwijshuisvesting
Onderwijs 4.070 -296 0 0 3.774
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 4.070 -296 0 0 3.774
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Onderwijs 1.618 -570 0 0 1.048
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.618 -570 0 0 1.048
5.1 Sportbeleid en activering
Sport en bewegen 506 -218 0 0 288
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 506 -218 0 0 288
5.2 Sportaccommodaties
Sport en bewegen 3.639 -1.591 0 0 2.048
Totaal 5.2 Sportaccommodaties 3.639 -1.591 0 0 2.048
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 2.777 -892 0 0 1.885
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.777 -892 0 0 1.885
5.4 Musea
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 29 0 0 0 29
Totaal 5.4 Musea 29 0 0 0 29
5.5 Cultureel erfgoed
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 109 -33 0 0 76
Ontwikkeling openbare ruimte 109 0 0 0 109
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed 218 -33 0 0 185
5.6 Media
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 854 -133 0 0 721
Totaal 5.6 Media 854 -133 0 0 721
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 9 0 0 0 9
Beheer bestaande openbare ruimte 4.356 -85 0 0 4.271
Economische zaken en grondzaken 2 -10 0 0 -8
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.367 -96 0 0 4.271
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 5.155 -805 0 0 4.350
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.155 -805 0 0 4.350
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 4.517 0 0 0 4.517
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4.517 0 0 0 4.517
6.3 Inkomensregelingen
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 14.765 -12.842 0 0 1.923
Totaal 6.3 Inkomensregelingen 14.765 -12.842 0 0 1.923
6.4 WSW en beschut werk
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 8.276 0 0 0 8.276
Totaal 6.4 WSW en beschut werk 8.276 0 0 0 8.276
6.5 Arbeidsparticipatie
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.863 -15 0 0 1.847
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 1.863 -15 0 0 1.847
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.373 -10 0 0 1.363
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.373 -10 0 0 1.363
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 0 0 0 0 0
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 3.821 -261 0 0 3.560
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 3.821 -261 0 0 3.560
6.71B Begeleiding (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 3.298 0 0 0 3.298
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) 3.298 0 0 0 3.298
6.71C Dagbesteding (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 532 0 0 0 532
Totaal 6.71C Dagbesteding (WMO) 532 0 0 0 532
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 10 0 0 0 10
Totaal 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 10 0 0 0 10
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 0 0 0 0 0
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 3.334 0 0 0 3.334
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding 3.334 0 0 0 3.334
6.72B Jeugdhulp behandeling
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.854 0 0 0 1.854
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling 1.854 0 0 0 1.854
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 233 0 0 0 233
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 233 0 0 0 233
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 90 0 0 0 90
Totaal 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 90 0 0 0 90
6.73A Pleegzorg
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 534 0 0 0 534
Totaal 6.73A Pleegzorg 534 0 0 0 534
6.73B Gezinsgericht
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.299 0 0 0 1.299
Totaal 6.73B Gezinsgericht 1.299 0 0 0 1.299
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 92 0 0 0 92
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 92 0 0 0 92
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 3.004 0 0 0 3.004
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 3.004 0 0 0 3.004
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.569 0 0 0 1.569
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.569 0 0 0 1.569
6.74C Gesloten plaatsing
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 214 0 0 0 214
Totaal 6.74C Gesloten plaatsing 214 0 0 0 214
6.81A Beschermd wonen (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 0 -500 0 0 -500
Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 -500 0 0 -500
6.82 Ge√ęscaleerde zorg 18-
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 0 0 0 0 0
Totaal 6.82 Ge√ęscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 795 0 0 0 795
Totaal 6.82A Jeugdbescherming 795 0 0 0 795
6.82B Jeugdreclassering
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 171 0 0 0 171
Totaal 6.82B Jeugdreclassering 171 0 0 0 171
7.1 Volksgezondheid
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.998 -190 0 0 1.808
Totaal 7.1 Volksgezondheid 1.998 -190 0 0 1.808
7.2 Riolering
Beheer bestaande openbare ruimte 2.291 -3.134 0 0 -843
Totaal 7.2 Riolering 2.291 -3.134 0 0 -843
7.3 Afval
Duurzaamheid 3.429 -4.503 0 0 -1.074
Totaal 7.3 Afval 3.429 -4.503 0 0 -1.074
7.4 Milieubeheer
Beheer bestaande openbare ruimte 6 0 0 0 6
Duurzaamheid 3.320 -651 0 0 2.669
Totaal 7.4 Milieubeheer 3.326 -651 0 0 2.675
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Burgerzaken 453 -235 0 0 219
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 453 -235 0 0 219
8.1 Ruimte en leefomgeving
Ontwikkeling openbare ruimte 1.786 -8 0 0 1.778
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving 1.786 -8 0 0 1.778
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Economische zaken en grondzaken 21.837 -21.794 0 0 43
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 21.837 -21.794 0 0 43
8.3 Wonen en bouwen
Ontwikkeling openbare ruimte 1.593 -901 0 0 692
Economische zaken en grondzaken 155 -155 0 0 -1
Totaal 8.3 Wonen en bouwen 1.747 -1.056 0 0 692