Overzicht baten en lasten meerjarig

Overzicht baten en lasten meerjarig

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten meerjarig
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire Begroting 2025 Totaal Primaire Begroting 2026 Totaal Primaire Begroting 2027 Totaal
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
Bestuur
Bestuur 2.213 -1 0 0 2.212 2.233 -1 0 0 2.232 2.253 -1 0 0 2.252
Totaal Bestuur 2.213 -1 0 0 2.212 2.233 -1 0 0 2.232 2.253 -1 0 0 2.252
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid 1.455 0 0 0 1.455 1.367 0 0 0 1.367 1.367 0 0 0 1.367
Brandweerzorg 2.106 -5 0 0 2.101 2.164 -5 0 0 2.159 2.182 -5 0 0 2.177
Diverse bijzondere wetten 192 -52 0 0 140 192 -52 0 0 140 192 -52 0 0 140
Totaal Openbare orde en veiligheid 3.753 -57 0 0 3.696 3.724 -57 0 0 3.667 3.742 -57 0 0 3.685
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie 4.795 -695 0 0 4.100 4.764 -664 0 0 4.100 4.695 -530 0 0 4.166
Eigen kracht en individuele ondersteuning 1.193 0 0 0 1.193 1.193 0 0 0 1.193 1.193 0 0 0 1.193
Inkomensregelingen 14.226 -12.842 0 0 1.384 14.362 -12.842 0 0 1.520 14.362 -12.842 0 0 1.520
Begeleide participatie 8.300 0 0 0 8.300 8.347 0 0 0 8.347 8.255 0 0 0 8.255
Arbeidsparticipatie 1.863 -15 0 0 1.847 1.863 -15 0 0 1.847 1.863 -15 0 0 1.848
Maatwerkvoorzieningen 1.373 -10 0 0 1.363 1.373 -10 0 0 1.363 1.373 -10 0 0 1.363
Maatwerkdienstverlening 18+ 9.106 -250 0 0 8.856 9.106 -680 0 0 8.426 9.106 -680 0 0 8.426
Maatwerkdienstverlening 18- 13.293 0 0 0 13.293 13.293 0 0 0 13.293 13.233 0 0 0 13.233
Ge√ęscaleerde zorg 18+ 304 -250 0 0 54 304 0 0 0 304 304 0 0 0 304
Ge√ęscaleerde zorg 18- 1.401 0 0 0 1.401 1.401 0 0 0 1.401 1.401 0 0 0 1.401
Volksgezondheid 2.029 -190 0 0 1.839 2.002 -133 0 0 1.869 1.869 0 0 0 1.869
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid 57.883 -14.253 0 0 43.631 58.008 -14.345 0 0 43.663 57.654 -14.077 0 0 43.577
Onderwijs
Onderwijs 5.867 -912 0 0 4.955 6.164 -917 0 0 5.247 7.048 -923 0 0 6.125
Totaal Onderwijs 5.867 -912 0 0 4.955 6.164 -917 0 0 5.247 7.048 -923 0 0 6.125
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur 1.480 -84 0 0 1.397 1.468 -53 0 0 1.415 1.464 -53 0 0 1.410
Recreatie en toerisme 312 0 0 0 312 315 0 0 0 315 315 0 0 0 315
Schouwburg 2.190 -874 0 0 1.316 2.159 -874 0 0 1.285 2.461 -874 0 0 1.587
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 3.982 -958 0 0 3.024 3.942 -928 0 0 3.015 4.240 -928 0 0 3.313
Sport en bewegen
Sportaccommodaties 3.493 -1.576 0 0 1.918 3.385 -1.576 0 0 1.810 3.384 -1.576 0 0 1.808
Spel- en sportdeelname 703 -218 0 0 486 692 -206 0 0 486 505 -19 0 0 486
Totaal Sport en bewegen 4.197 -1.793 0 0 2.404 4.077 -1.781 0 0 2.295 3.889 -1.595 0 0 2.294
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte 2.089 -16 0 0 2.074 2.089 -16 0 0 2.073 2.094 -16 0 0 2.079
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte 1.081 -893 0 0 188 1.081 -893 0 0 188 1.081 -893 0 0 188
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 3.171 -909 0 0 2.262 3.171 -909 0 0 2.262 3.176 -909 0 0 2.267
Beheer bestaande openbare ruimte
Wegen 5.436 -125 0 0 5.311 5.362 -125 0 0 5.237 5.583 -125 0 0 5.459
Stadsverzorging 1.087 0 0 0 1.087 1.172 0 0 0 1.172 1.244 0 0 0 1.244
Water 523 -456 0 0 68 522 -456 0 0 66 527 -456 0 0 71
Groen en spelen 4.831 -85 0 0 4.746 4.931 -85 0 0 4.846 5.016 -85 0 0 4.931
Riolering 2.339 -3.216 0 0 -878 2.415 -3.326 0 0 -912 2.715 -3.691 0 0 -976
Parkeren 982 -1.564 0 0 -582 963 -1.602 0 0 -639 1.000 -1.602 0 0 -602
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte 15.199 -5.446 0 0 9.752 15.365 -5.594 0 0 9.770 16.085 -5.959 0 0 10.127
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken 36.013 -34.183 -228 0 1.602 22.443 -20.619 -228 0 1.596 12.959 -10.979 -228 0 1.753
Totaal Economische zaken en grondzaken 36.013 -34.183 -228 0 1.602 22.443 -20.619 -228 0 1.596 12.959 -10.979 -228 0 1.753
Duurzaamheid
Afvalinzameling 3.574 -4.700 0 0 -1.127 3.585 -4.737 0 0 -1.151 3.720 -4.923 0 0 -1.203
Milieuzorg 3.298 -657 0 0 2.641 3.407 -657 0 0 2.750 3.342 -657 0 0 2.685
Totaal Duurzaamheid 6.872 -5.357 0 0 1.515 6.992 -5.394 0 0 1.598 7.062 -5.580 0 0 1.482
Burgerzaken
Begraafplaatsen 466 -235 0 0 231 467 -230 0 0 237 474 -230 0 0 244
Publiekszaken 3.071 -672 0 0 2.399 2.960 -767 0 0 2.193 3.046 -828 0 0 2.218
Totaal Burgerzaken 3.537 -907 0 0 2.630 3.427 -997 0 0 2.430 3.520 -1.058 0 0 2.462
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene Ondersteuning 0 0 0 4.228 4.228 0 0 0 228 228 0 0 0 228 228
Onvoorziene uitgaven 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50
Deelnemingen 1 -653 0 0 -652 1 -653 0 0 -652 2 -653 0 0 -651
Belastingen en Invordering 35 -11.873 0 0 -11.838 35 -11.973 0 0 -11.938 35 -12.073 0 0 -12.038
Algemene uitkeringen 0 -85.051 0 0 -85.051 0 -78.412 0 0 -78.412 0 -77.071 0 0 -77.071
Stelposten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo op de financieringsfunctie 21 -172 0 0 -151 657 -153 0 0 505 424 -134 0 0 290
Overhead 15.009 -104 0 0 14.905 15.090 -104 0 0 14.986 15.422 -104 0 0 15.318
Heffing VPB 40 0 0 0 40 40 0 0 0 40 40 0 0 0 40
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 15.157 -97.853 0 4.228 -78.468 15.874 -91.295 0 228 -75.193 15.974 -90.035 0 228 -73.833