Kerngegevens

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens
Aantal inwoners Meppel Per 1 jan 2023 werkelijk Per 1 jan 2024 verwacht
Van 0 - 14 jaar 5.494 15,51% 5.478
Van 15 - 64 jaar 22.596 63,78% 22.736
Van 65 jaar en ouder 7.338 20,71% 7.462
Totaal 35.428 100% 35.676
Aantal periodieke uitkeringen Per 1 jan 2023 werkelijk Per 1 jan 2024 verwacht
Participatiewet 625 639
IOAZ/ IOAW 32 32
BBZ 3 4
Krediethypotheek 2 2
Totaal 662 677
Aantal leerlingen openbare en bijzondere scholen Per 1 jan 2023 werkelijk Per 1 jan 2024 verwacht
Basisonderwijs 2.868 2.847
Speciaal onderwijs 247 244
Praktijkonderwijs 109 110
Voortgezet onderwijs 3.927 3.869
Beroepsonderwijs (geen zorgplicht)
Totaal 7.151 7.070
Voor het beroepsonderwijs heeft de gemeente geen zorgplicht en er is derhalve geen leerlingenprognose beschikbaar.
Aantal woonruimten Per 1 jan 2023 werkelijk Per 1 jan 2024 verwacht
Woningen 16.390 16.475
Totaal
Fysieke kengetallen Per 1 jan 2024 verwacht
Oppervlakte gemeente 5.703,0 hectare
Waarvan binnenwater 133,0 hectare
Historische kern 17,0 hectare
Oppervlakte wegen 243,0 hectare
Oppervlakte openbaar groen 350,0 hectare
Lengte riolering 313,3 km
Samenstelling gemeenteraad Aantal zetels
Sterk Meppel 7
VVD 4
CDA 3
Christenunie 2
SP 2
PvdA 2
D66 2
GroenLinks 1
Totaal 23