Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Terug naar navigatie - Onvoorziene uitgaven

Op grond van het BBV wordt in onderstaand overzicht inzicht gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Raming bedragen x € 1.000 € 50
Beschikkingen:
Donatie aardbeving Turkije en Syrië (bestuursrapportage 2023) Raad 22 juni 2023 -25
Boazbrug (bestuursrapportage 2023) Raad 22 juni 2023 -25
Stand onvoorzien 31-12-2023 € -