Overzicht baten en lasten per programma

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie2023 Begroting 2023 Primaire Begroting 2023 Totaal Realisatie 2022
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
Bestuur
Bestuur 1.932 0 0 0 1.932 2.093 -1 0 0 2.092 2.025 -1 0 0 2.024 1.921 -24 0 0 1.896
Totaal Bestuur 1.932 0 0 0 1.932 2.093 -1 0 0 2.092 2.025 -1 0 0 2.024 1.921 -24 0 0 1.896
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid 1.264 -7 0 0 1.257 1.103 0 0 0 1.103 1.069 0 0 0 1.069 1.189 0 0 0 1.189
Brandweerzorg 1.911 -5 0 0 1.906 1.850 -5 0 0 1.845 1.850 -5 0 0 1.845 1.784 -5 0 0 1.779
Diverse bijzondere wetten 160 -45 0 0 115 117 -51 0 0 66 117 -51 0 0 66 153 -83 0 0 71
Totaal Openbare orde en veiligheid 3.335 -57 0 0 3.278 3.070 -56 0 0 3.014 3.036 -56 0 0 2.980 3.126 -88 0 0 3.039
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie 11.700 -12.419 -323 0 -1.041 4.674 -833 -323 0 3.518 4.434 -577 -25 0 3.832 9.268 -9.152 -64 0 52
Eigen kracht en individuele ondersteuning 1.116 -107 -306 0 703 1.563 -50 -306 0 1.207 1.227 -50 0 0 1.177 695 -13 -276 0 406
Inkomensregelingen 15.852 -12.539 -1.558 0 1.755 15.666 -12.814 -1.602 0 1.250 12.122 -11.314 0 0 808 14.867 -11.458 -36 0 3.373
Begeleide participatie 8.747 0 0 0 8.747 8.564 0 0 0 8.564 7.821 0 0 0 7.821 7.608 0 0 0 7.608
Arbeidsparticipatie 1.870 -23 0 0 1.847 1.940 -15 0 0 1.925 1.931 -15 0 0 1.916 1.671 -15 0 0 1.656
Maatwerkvoorzieningen 1.438 -32 0 0 1.405 1.376 -10 0 0 1.366 1.352 -10 0 0 1.342 1.203 -21 0 0 1.182
Maatwerkdienstverlening 18+ 9.146 -299 -30 0 8.817 8.987 -230 -30 0 8.727 9.896 -230 0 0 9.666 8.930 -273 -78 0 8.579
Maatwerkdienstverlening 18- 13.335 -2 0 0 13.333 13.802 0 0 0 13.802 11.728 0 0 0 11.728 13.219 -6 -91 0 13.122
Ge√ęscaleerde zorg 18+ 274 -3.455 0 0 -3.181 283 -1.680 0 0 -1.397 355 -370 0 0 -15 346 -1.378 0 0 -1.032
Ge√ęscaleerde zorg 18- 1.218 0 0 0 1.218 1.348 0 0 0 1.348 1.261 0 0 0 1.261 1.025 0 0 0 1.025
Volksgezondheid 1.647 -144 -16 0 1.487 1.724 0 -16 0 1.708 1.700 0 0 0 1.700 1.502 -26 0 0 1.476
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid 66.341 -29.018 -2.232 0 35.090 59.926 -15.632 -2.277 0 42.017 53.828 -12.566 -25 0 41.237 60.335 -22.343 -545 0 37.448
Onderwijs
Onderwijs 5.943 -1.179 0 0 4.764 5.991 -1.099 0 0 4.892 5.753 -1.099 0 0 4.654 6.403 -2.025 0 0 4.378
Totaal Onderwijs 5.943 -1.179 0 0 4.764 5.991 -1.099 0 0 4.892 5.753 -1.099 0 0 4.654 6.403 -2.025 0 0 4.378
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur 1.424 -205 0 0 1.219 1.495 -181 0 0 1.314 1.481 -148 0 0 1.333 1.448 -147 0 0 1.301
Recreatie en toerisme 421 0 0 0 421 454 0 0 0 454 367 0 0 0 367 342 -15 0 0 327
Schouwburg 2.207 -830 0 0 1.377 2.058 -876 0 0 1.182 1.950 -876 0 0 1.074 1.744 -622 0 0 1.122
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 4.053 -1.035 0 0 3.018 4.007 -1.057 0 0 2.950 3.798 -1.024 0 0 2.774 3.534 -785 0 0 2.750
Sport en bewegen
Sportaccommodaties 3.383 -1.643 0 0 1.740 3.547 -1.580 0 0 1.967 3.347 -1.580 0 0 1.768 2.959 -1.540 0 0 1.419
Spel- en sportdeelname 866 -470 0 0 396 611 0 0 0 611 612 0 0 0 612 843 -258 -11 0 573
Totaal Sport en bewegen 4.250 -2.113 0 0 2.137 4.158 -1.580 0 0 2.578 3.960 -1.580 0 0 2.380 3.802 -1.799 -11 0 1.992
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte 2.418 -100 -335 0 1.982 2.284 -15 -335 0 1.934 1.765 -15 -155 0 1.594 1.760 -230 -156 0 1.375
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte 1.158 -1.355 0 0 -197 1.187 -1.316 0 0 -129 1.126 -866 0 0 260 741 -1.766 0 0 -1.024
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 3.576 -1.455 -335 0 1.785 3.471 -1.332 -335 0 1.804 2.890 -882 -155 0 1.854 2.501 -1.995 -156 0 350
Beheer bestaande openbare ruimte
Wegen 5.184 -229 0 0 4.955 4.688 -122 0 0 4.566 4.559 -88 0 0 4.471 5.026 -112 0 0 4.915
Stadsverzorging 923 -31 0 0 892 1.014 0 0 0 1.014 1.008 0 0 0 1.008 609 -56 0 0 553
Water 501 -417 0 0 83 532 -403 0 0 129 519 -403 0 0 117 493 -412 0 0 82
Groen en spelen 4.451 -90 0 0 4.360 4.415 -85 0 0 4.330 4.282 -85 0 0 4.197 4.100 -135 0 0 3.965
Riolering 2.264 -3.040 0 0 -776 2.231 -3.020 0 0 -789 2.226 -3.020 0 0 -794 2.242 -2.957 0 0 -715
Parkeren 967 -1.493 0 0 -526 1.041 -1.510 0 0 -469 1.027 -1.610 0 0 -583 1.009 -1.406 0 0 -397
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte 14.289 -5.300 0 0 8.989 13.921 -5.139 0 0 8.782 13.621 -5.205 0 0 8.416 13.481 -5.077 0 0 8.404
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken 13.204 -12.728 -220 0 255 9.552 -7.487 -221 0 1.844 19.340 -17.409 -221 0 1.710 17.282 -16.751 -519 0 13
Totaal Economische zaken en grondzaken 13.204 -12.728 -220 0 255 9.552 -7.487 -221 0 1.844 19.340 -17.409 -221 0 1.710 17.282 -16.751 -519 0 13
Duurzaamheid
Afvalinzameling 3.115 -4.067 0 0 -951 3.492 -4.397 0 0 -906 3.436 -4.397 0 0 -961 3.179 -4.011 0 0 -832
Milieuzorg 2.513 -276 -245 0 1.992 3.424 -1.123 -245 0 2.056 2.428 -473 0 0 1.955 1.469 -38 0 0 1.431
Totaal Duurzaamheid 5.628 -4.342 -245 0 1.041 6.915 -5.521 -245 0 1.150 5.864 -4.871 0 0 994 4.648 -4.049 0 0 599
Burgerzaken
Begraafplaatsen 469 -252 0 0 218 454 -246 0 0 208 433 -296 0 0 138 447 -246 0 0 201
Publiekszaken 2.749 -490 0 0 2.260 2.218 -306 0 0 1.912 2.136 -306 0 0 1.829 2.328 -519 -94 0 1.715
Totaal Burgerzaken 3.219 -741 0 0 2.478 2.672 -552 0 0 2.120 2.569 -602 0 0 1.967 2.775 -765 -94 0 1.916
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene Ondersteuning 243 -432 -1.218 3.490 2.084 0 0 -1.218 3.491 2.273 0 0 0 3.491 3.491 951 -802 0 615 764
Onvoorziene uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Deelnemingen 1.219 -814 0 0 405 1.219 -645 0 0 575 1 -645 0 0 -643 1 -774 0 0 -772
Belastingen en Invordering 26 -10.203 0 0 -10.177 34 -10.327 0 0 -10.293 34 -10.327 0 0 -10.293 36 -10.148 0 0 -10.112
Algemene uitkeringen 0 -82.707 0 0 -82.707 0 -79.644 0 0 -79.644 0 -77.716 0 0 -77.716 0 -80.490 0 0 -80.490
Stelposten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo op de financieringsfunctie 654 -526 0 0 129 162 -214 0 0 -52 130 -214 0 0 -84 319 -245 0 0 74
Overhead 15.636 -768 -125 0 14.743 14.935 -100 -125 0 14.709 14.293 -100 0 0 14.193 12.626 -675 -96 0 11.856
Heffing VPB 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 17.786 -95.449 -1.343 3.490 -75.516 16.351 -90.930 -1.343 3.491 -72.432 14.509 -89.002 0 3.491 -71.002 13.930 -93.134 -96 615 -78.685