Taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie2023 Primaire Begroting 2023 Totaal
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.1 Bestuur
Bestuur 1.831 0 0 0 1.831 1.775 -1 0 0 1.774
Totaal 0.1 Bestuur 1.831 0 0 0 1.831 1.775 -1 0 0 1.774
0.10 Mutaties reserves
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 0 0 -2.232 0 -2.232 0 0 -25 0 -25
Ontwikkeling openbare ruimte 0 0 -335 0 -335 0 0 -155 0 -155
Economische zaken en grondzaken 0 0 -220 0 -220 0 0 -221 0 -221
Duurzaamheid 0 0 -245 0 -245 0 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 0 -1.343 3.490 2.147 0 0 0 3.491 3.491
Totaal 0.10 Mutaties reserves 0 0 -4.375 3.490 -885 0 0 -401 3.491 3.090
0.2 Burgerzaken
Burgerzaken 2.131 -490 0 0 1.641 1.667 -306 0 0 1.361
Totaal 0.2 Burgerzaken 2.131 -490 0 0 1.641 1.667 -306 0 0 1.361
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Onderwijs 206 -48 0 0 158 66 -40 0 0 26
Economische zaken en grondzaken 292 0 0 0 292 328 0 0 0 328
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 498 -48 0 0 450 394 -40 0 0 355
0.4 Overhead
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 15.636 -768 0 0 14.868 14.293 -100 0 0 14.193
Totaal 0.4 Overhead 15.636 -768 0 0 14.868 14.293 -100 0 0 14.193
0.5 Treasury
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.873 -1.339 0 0 534 132 -859 0 0 -727
Totaal 0.5 Treasury 1.873 -1.339 0 0 534 132 -859 0 0 -727
0.61 OZB woningen
Burgerzaken 302 0 0 0 302 232 0 0 0 232
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -4.899 0 0 -4.899 0 -4.985 0 0 -4.985
Totaal 0.61 OZB woningen 302 -4.899 0 0 -4.597 232 -4.985 0 0 -4.753
0.62 OZB niet-woningen
Burgerzaken 317 0 0 0 317 237 0 0 0 237
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -5.010 0 0 -5.010 0 -5.032 0 0 -5.032
Totaal 0.62 OZB niet-woningen 317 -5.010 0 0 -4.694 237 -5.032 0 0 -4.796
0.63 Parkeerbelasting
Beheer bestaande openbare ruimte 0 -1.479 0 0 -1.479 0 -1.608 0 0 -1.608
Totaal 0.63 Parkeerbelasting 0 -1.479 0 0 -1.479 0 -1.608 0 0 -1.608
0.64 Belastingen overig
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 26 -106 0 0 -80 34 -132 0 0 -98
Totaal 0.64 Belastingen overig 26 -106 0 0 -80 34 -132 0 0 -98
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -82.707 0 0 -82.707 0 -77.716 0 0 -77.716
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -82.707 0 0 -82.707 0 -77.716 0 0 -77.716
0.8 Overige baten en lasten
Ontwikkeling openbare ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 243 -432 0 0 -189 50 0 0 0 50
Totaal 0.8 Overige baten en lasten 243 -432 0 0 -189 50 0 0 0 50
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid 1.919 -5 0 0 1.914 1.862 -5 0 0 1.857
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.919 -5 0 0 1.914 1.862 -5 0 0 1.857
1.2 Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid 1.381 -28 0 0 1.353 1.147 -28 0 0 1.118
Beheer bestaande openbare ruimte 56 0 0 0 55 25 0 0 0 25
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.437 -28 0 0 1.408 1.172 -28 0 0 1.144
2.1 Verkeer en vervoer
Beheer bestaande openbare ruimte 6.012 -260 0 0 5.752 5.493 -88 0 0 5.405
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 6.012 -260 0 0 5.752 5.493 -88 0 0 5.405
2.2 Parkeren
Beheer bestaande openbare ruimte 967 -14 0 0 953 1.026 -2 0 0 1.024
Totaal 2.2 Parkeren 967 -14 0 0 953 1.026 -2 0 0 1.024
2.3 Recreatieve havens
Beheer bestaande openbare ruimte 73 -156 0 0 -83 93 -163 0 0 -70
Totaal 2.3 Recreatieve havens 73 -156 0 0 -83 93 -163 0 0 -70
2.4 Economische havens en waterwegen
Beheer bestaande openbare ruimte 807 -261 0 0 545 805 -240 0 0 565
Economische zaken en grondzaken 9 0 0 0 9 50 0 0 0 50
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen 815 -261 0 0 554 855 -240 0 0 615
3.1 Economische ontwikkeling
Bestuur 101 0 0 0 101 150 0 0 0 150
Economische zaken en grondzaken 1.015 -53 0 0 962 1.105 -50 0 0 1.055
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 1.116 -53 0 0 1.063 1.255 -50 0 0 1.205
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Economische zaken en grondzaken 3.180 -4.088 0 0 -909 3.641 -3.882 0 0 -241
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.180 -4.088 0 0 -909 3.641 -3.882 0 0 -241
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Openbare orde en veiligheid 35 -24 0 0 10 27 -23 0 0 4
Economische zaken en grondzaken 364 0 0 0 364 386 0 0 0 386
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -188 0 0 -188 0 -178 0 0 -178
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 398 -212 0 0 186 413 -201 0 0 213
3.4 Economische promotie
Bestuur 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 408 0 0 0 408 358 0 0 0 358
Economische zaken en grondzaken 140 0 0 0 140 315 0 0 0 315
Totaal 3.4 Economische promotie 548 0 0 0 548 774 0 0 0 774
4.2 Onderwijshuisvesting
Onderwijs 4.101 -382 0 0 3.719 4.057 -295 0 0 3.762
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 4.101 -382 0 0 3.719 4.057 -295 0 0 3.762
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Onderwijs 1.637 -749 0 0 888 1.630 -765 0 0 865
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.637 -749 0 0 888 1.630 -765 0 0 865
5.1 Sportbeleid en activering
Sport en bewegen 409 -205 0 0 205 420 0 0 0 420
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 409 -205 0 0 205 420 0 0 0 420
5.2 Sportaccommodaties
Sport en bewegen 3.840 -1.908 0 0 1.932 3.539 -1.580 0 0 1.959
Totaal 5.2 Sportaccommodaties 3.840 -1.908 0 0 1.932 3.539 -1.580 0 0 1.959
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 2.715 -848 0 0 1.867 2.592 -894 0 0 1.698
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.715 -848 0 0 1.867 2.592 -894 0 0 1.698
5.4 Musea
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 85 -15 0 0 70 55 0 0 0 55
Totaal 5.4 Musea 85 -15 0 0 70 55 0 0 0 55
5.5 Cultureel erfgoed
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 107 -37 0 0 70 116 -30 0 0 86
Ontwikkeling openbare ruimte 101 0 0 0 101 107 0 0 0 107
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed 208 -37 0 0 172 223 -30 0 0 193
5.6 Media
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 725 -135 0 0 590 668 -100 0 0 568
Totaal 5.6 Media 725 -135 0 0 590 668 -100 0 0 568
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 13 0 0 0 13 9 0 0 0 9
Beheer bestaande openbare ruimte 4.108 -90 0 0 4.018 3.949 -85 0 0 3.864
Economische zaken en grondzaken 2 -12 0 0 -10 2 -10 0 0 -8
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.123 -102 0 0 4.021 3.959 -95 0 0 3.865
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 11.907 -12.420 0 0 -513 4.777 -627 0 0 4.150
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 11.907 -12.420 0 0 -513 4.777 -627 0 0 4.150
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 4.321 -106 0 0 4.215 3.973 0 0 0 3.973
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4.321 -106 0 0 4.215 3.973 0 0 0 3.973
6.3 Inkomensregelingen
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 16.652 -12.552 0 0 4.100 12.706 -11.314 0 0 1.392
Totaal 6.3 Inkomensregelingen 16.652 -12.552 0 0 4.100 12.706 -11.314 0 0 1.392
6.4 WSW en beschut werk
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 8.747 0 0 0 8.747 7.821 0 0 0 7.821
Totaal 6.4 WSW en beschut werk 8.747 0 0 0 8.747 7.821 0 0 0 7.821
6.5 Arbeidsparticipatie
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.870 -23 0 0 1.847 1.931 -15 0 0 1.916
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 1.870 -23 0 0 1.847 1.931 -15 0 0 1.916
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.438 -32 0 0 1.405 1.352 -10 0 0 1.342
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.438 -32 0 0 1.405 1.352 -10 0 0 1.342
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 3.585 -284 0 0 3.301 3.806 -230 0 0 3.576
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 3.585 -284 0 0 3.301 3.806 -230 0 0 3.576
6.71B Begeleiding (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 3.180 0 0 0 3.180 3.303 0 0 0 3.303
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) 3.180 0 0 0 3.180 3.303 0 0 0 3.303
6.71C Dagbesteding (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 464 0 0 0 464 500 0 0 0 500
Totaal 6.71C Dagbesteding (WMO) 464 0 0 0 464 500 0 0 0 500
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 14 -1 0 0 13 10 0 0 0 10
Totaal 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 14 -1 0 0 13 10 0 0 0 10
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 2.986 0 0 0 2.986 3.392 0 0 0 3.392
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding 2.986 0 0 0 2.986 3.392 0 0 0 3.392
6.72B Jeugdhulp behandeling
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.785 0 0 0 1.785 1.248 0 0 0 1.248
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling 1.785 0 0 0 1.785 1.248 0 0 0 1.248
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 293 -2 0 0 292 226 0 0 0 226
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 293 -2 0 0 292 226 0 0 0 226
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 745 0 0 0 745 87 0 0 0 87
Totaal 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 745 0 0 0 745 87 0 0 0 87
6.73A Pleegzorg
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 457 0 0 0 457 518 0 0 0 518
Totaal 6.73A Pleegzorg 457 0 0 0 457 518 0 0 0 518
6.73B Gezinsgericht
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.170 0 0 0 1.170 1.110 0 0 0 1.110
Totaal 6.73B Gezinsgericht 1.170 0 0 0 1.170 1.110 0 0 0 1.110
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 176 0 0 0 176 89 0 0 0 89
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 176 0 0 0 176 89 0 0 0 89
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 2.626 0 0 0 2.626 2.763 0 0 0 2.763
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 2.626 0 0 0 2.626 2.763 0 0 0 2.763
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.463 0 0 0 1.463 1.372 0 0 0 1.372
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.463 0 0 0 1.463 1.372 0 0 0 1.372
6.74C Gesloten plaatsing
Sociale zekerheid en werkgelegenheid -1 0 0 0 -1 207 0 0 0 207
Totaal 6.74C Gesloten plaatsing -1 0 0 0 -1 207 0 0 0 207
6.81A Beschermd wonen (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 0 -3.455 0 0 -3.455 0 -370 0 0 -370
Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 -3.455 0 0 -3.455 0 -370 0 0 -370
6.82 Ge√ęscaleerde zorg 18-
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6.82 Ge√ęscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 687 0 0 0 687 771 0 0 0 771
Totaal 6.82A Jeugdbescherming 687 0 0 0 687 771 0 0 0 771
6.82B Jeugdreclassering
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 130 0 0 0 130 166 0 0 0 166
Totaal 6.82B Jeugdreclassering 130 0 0 0 130 166 0 0 0 166
7.1 Volksgezondheid
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.647 -144 0 0 1.503 1.700 0 0 0 1.700
Totaal 7.1 Volksgezondheid 1.647 -144 0 0 1.503 1.700 0 0 0 1.700
7.2 Riolering
Beheer bestaande openbare ruimte 2.264 -3.040 0 0 -776 2.226 -3.020 0 0 -794
Totaal 7.2 Riolering 2.264 -3.040 0 0 -776 2.226 -3.020 0 0 -794
7.3 Afval
Duurzaamheid 3.115 -4.067 0 0 -951 3.436 -4.397 0 0 -961
Totaal 7.3 Afval 3.115 -4.067 0 0 -951 3.436 -4.397 0 0 -961
7.4 Milieubeheer
Beheer bestaande openbare ruimte 3 0 0 0 3 4 0 0 0 4
Duurzaamheid 2.411 -174 0 0 2.237 2.428 -473 0 0 1.955
Totaal 7.4 Milieubeheer 2.414 -174 0 0 2.240 2.432 -473 0 0 1.959
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Burgerzaken 469 -252 0 0 218 433 -296 0 0 138
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 469 -252 0 0 218 433 -296 0 0 138
8.1 Ruimte en leefomgeving
Ontwikkeling openbare ruimte 2.109 -86 0 0 2.022 1.257 -8 0 0 1.249
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving 2.109 -86 0 0 2.022 1.257 -8 0 0 1.249
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Economische zaken en grondzaken 7.769 -8.167 0 0 -398 13.357 -13.312 0 0 45
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.769 -8.167 0 0 -398 13.357 -13.312 0 0 45
8.3 Wonen en bouwen
Ontwikkeling openbare ruimte 1.366 -1.369 0 0 -3 1.526 -873 0 0 652
Economische zaken en grondzaken 435 -408 0 0 26 154 -155 0 0 -1
Duurzaamheid 102 -102 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 8.3 Wonen en bouwen 1.902 -1.879 0 0 23 1.680 -1.029 0 0 652