Totaal overzicht investeringen

Investeringsoverzicht

Terug naar navigatie - Investeringsoverzicht
Investeringsoverzicht 2023
Beschikbaar krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Begrote netto-investering Besteed t/m 2023 Ontvangen t/m 2023 Realisatie netto-investering Restant netto-investering Afsluiten
Programma 3 -Sociaal domein
Duurzame vervanging CV Ketels Leerwerkcentrum 50.000 50.000 - - - 50.000 Nee
Totaal Programma 3 - Sociaal domein 50.000 50.000 - - - 50.000
Programma 4 - Onderwijs
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede 2.395.000 420.000 1.975.000 - - - 1.975.000 Nee
Renovatie Stadskwartier 806.000 40.000 766.000 803.556 - 803.556 -37.556 Nee
Onderwijsvoorziening NvL 5.512.000 - 5.512.000 31.732 - 31.732 5.480.268 Nee
Aanpassing KBS de Plataan 450.000 - 450.000 415.740 - 415.740 34.260 Nee
Totaal Programma 4 - onderwijs 9.163.000 460.000 8.703.000 1.251.027 - 1.251.027 7.451.973
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
Ogterop
Vervangingsinvesteringen betrokken in vernieuwbouw 585.000 - 585.000 - - - 585.000 Nee
Voorbereidingskrediet vernieuwbouw (2022 + 2023) 550.000 - 550.000 486.144 - 486.144 63.856 Nee
Vervanging ticketingsysteem schouwburg ogterop 25.000 - 25.000 13.915 - 13.915 11.085 Nee
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme 1.160.000 - 1.160.000 500.059 - 500.059 659.941
Programma 7 - Sport en bewegen
Sportpark Ezinge
Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein 518.000 80.000 438.000 524.478 59.261 465.217 -27.217 Ja
Vervanging toplaag kunstgrasvelden 1.545.000 271.000 1.274.000 1.132.194 124.214 1.007.980 266.020 Nee
Vervanging conventionele verlichting naar LED 425.000 125.000 300.000 309.626 - 309.626 -9.626 Nee
Hybride doelgebieden 24.000 4.000 20.000 23.656 2.584 21.072 -1.072 Ja
Vervanging sproeileiding 91.000 16.000 75.000 87.456 9.554 77.902 -2.902 Ja
Sportpark Koedijkslanden 32.100 5.600 26.500 27.618 - 27.618 -1.118 Ja
Sportzaal Het Erf 209.000 37.000 172.000 262.804 27.466 235.338 -63.338 Ja
Gymzaal Prinses Marijkestraat 60.000 10.000 50.000 - - - 50.000 Nee
Sportzaal De Aanloop 36.750 6.000 30.750 38.055 3.891 34.164 -3.414 Ja
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen 2.940.850 554.600 2.386.250 2.405.887 226.970 2.178.917 207.333
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station 160.000 - 105.000 - - - 160.000 Nee
Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte 160.000 - 105.000 - - - 160.000
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte
Materieel/wagenpark 1.301.000 - 1.301.000 646.044 11.217 634.827 666.173 Deels
Openbare ruimte
Koedijkslanden 792.000 - 792.000 504.894 - 504.894 287.106 Ja
Binnenstad
Tuinen van de stad 400.000 - 400.000 366.800 - 366.800 33.200 Nee
Prinsengracht/Vledder 200.000 - 200.000 44.773 - 44.773 155.227 Nee
BSP afronding binnenring en Wheem/Kerkplein 317.504 -23.429 340.933 37.544 - 37.544 303.389 Nee
Herinrichting Prinsenplein 1.700.000 1.053.000 647.000 928.524 464.262 464.262 182.738 Ja
Herontwikkeling Bleekerseiland 1.500.000 - 1.500.000 178.925 35.785 143.140 1.356.860 Nee
Bruggen/oeverbescherming
Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan 1.127.000 - 1.127.000 1.035.093 - 1.035.093 91.907 Ja
Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat 769.000 - 769.000 4.316 - 4.316 764.684 Nee
Vervanging oeverbescherming Bleekerseiland 54.000 - 54.000 - - - 54.000 Nee
Parkeren 275.000 - 275.000 182.780 - 182.780 92.220 Ja
Overig
Maatregelen rotonde watertoren 100.000 - 100.000 10.904 - 10.904 89.096 Nee
Infrastructurele maatregelen Meppel Noord 498.000 - 498.000 17.228 - 17.228 480.772 Nee
Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP) 725.000 - 725.000 731.330 7.500 723.830 1.170 Nee
Aanleg landbouwweg Nijeveen (excl.grondaankoop) 150.000 - 150.000 - - - 150.000 Nee
Omvormen openbare verlichting naar LED 1.200.000 - 1.200.000 461.897 25.000 436.897 763.103 Deels
Vervanging zieke bomen 2023 330.000 - 330.000 347.677 - 347.677 -17.677 Ja
Vervanging bestrating Prinses Marijkestraat 85.000 - 85.000 1.320 - 1.320 83.680 Nee
Fietspad Ruinerwoldseweg (GVVP) 180.000 180.000 - 58.526 58.526 0 -0 Nee
Vervanging speeltoestellen 2023 120.000 - 120.000 80.556 - 80.556 39.444 Ja
Herinrichting Westeinde 150.000 150.000 20.903 - 20.903 129.097 Nee
Herinrichting Voorstraat 175.000 175.000 20.518 - 20.518 154.482 Nee
Nijeveense Grift (waterakkoord) 60.000 - 60.000 2.550 - 2.550 57.450 Nee
Hondenspeelplaatsen 2023 30.000 - 30.000 - - - 30.000 Nee
Herinrichting Steenwijkerstraatweg 130.000 114.000 16.000 99.511 47.528 51.983 -35.983 Nee
Skatevoorziening Koedijkslanden 150.000 72.500 77.500 142.025 70.000 72.025 5.475 Nee
Subtotaal Openbare Ruimte 11.217.504 1.396.071 9.821.433 5.278.595 708.601 4.569.994 5.251.439
Riolering
Nieuwveense Landen (NvL) 2.850.000 - 2.850.000 1.320.333 - 1.320.333 1.529.667 Deels
Overig 2.249.000 - 2.249.000 841.801 148.676 693.125 1.555.875 Deels
Subtotaal Riolering 5.099.000 - 5.099.000 2.162.134 148.676 2.013.458 3.085.542
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark 17.617.504 1.396.071 16.221.433 8.086.773 868.494 7.218.279 9.003.154
Programma 10 - Economische zaken en grondzaken
Bijdrage Kornwerderzand 250.000 - 250.000 - - - 250.000 Nee
Aankoop grond NVL: Meppel, sectie I, nr.1428 175.000 - 175.000 - - - 175.000 Ja
Aankoop grond Galgenkampsweg 8, MPL K 746 200.000 - 200.000 201.561 - 201.561 -1.561 Ja
Totaal Programma 10 - Economische zaken en grondzaken 625.000 - 625.000 201.561 - 201.561 423.439
Programma 11 - Duurzaamheid
Vervanging afzetcontainers 2022 + 2023 80.000 - 80.000 55.070 - 55.070 24.930 Deels
Investeringen klimaatadaptatie 350.000 - 350.000 12.540 - 12.540 337.460 Nee
GFT containers bij hoogbouwlocaties (boven de grond) 252.000 - 252.000 147.777 - 147.777 104.223 Deels
Vrieskist kadavers 15.000 - 15.000 13.905 - 13.905 1.095 Ja
Textielinzameling 73.500 - 73.500 45.300 - 45.300 28.200 Nee
Wagenpark afvalinzameling 515.000 - 515.000 5.075 - 5.075 509.925 Nee
Totaal Programma 11 - Duurzaamheid 1.285.500 - 1.285.500 279.667 - 279.667 1.005.833
Overhead
Projecten automatisering & informatisering 912.000 - 912.000 788.548 - 788.548 123.452 Deels
Warmtepompen gemeentewerf (vervanging CV) 200.000 - 200.000 18.413 - 18.413 181.587 Nee
Totaal Overhead 1.112.000 - 1.112.000 806.961 - 806.961 305.039
Totaal investeringen 34.113.854 2.410.671 31.648.183 13.531.935 1.095.464 12.436.471 19.266.712