Af te sluiten investeringen

Overzicht af te sluiten investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht af te sluiten investeringen
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
Ogterop
Vernieuwbouw Ogterop - voorbereidingskrediet 250.000 - 250.000 40 250.349 -349 - -
Overig
Renovatie kap molen Sterrenberg 200.000 - 200.000 25 196.560 3.440 - -
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme 450.000 - 450.000 446.909 3.091 - -
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Programma 7 - Sport en bewegen
Sportzaal Het Erf
Ledverlichting 46.000 - 46.000 10 43.194 2.806 5.566 -5.566
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen 46.000 - 46.000 43.194 2.806 5.566 -5.566
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte
Materieel/wagenpark
Vervanging tractor + knipper 140.000 - 140.000 10 122.139 17.861 - -
Overname materieel Reestmond 100.000 - 100.000 7 46.250 53.750 - -
Subtotaal Materieel/wagenpark 240.000 - 240.000 168.389 71.611 - -
Openbare ruimte
Koedijkslanden
Koedijkslanden fase 5 wegen 472.000 - 472.000 15 329.806 142.194 - -
Revitalisering Koedijkslanden fase 6 wegen 632.000 - 632.000 15 501.902 130.098 10.000 -10.000
Binnenstad
Keyserstroomgebied / herinrichting Kruisstraat 300.000 - 300.000 15 260.607 39.393 - -
Overige beleving fysiek 150.000 - 150.000 15 147.772 2.228 - -
Pleinenreeks Groenmarkt 500.000 - 500.000 15 331.038 168.962 - -
Pleinenreeks Wheem/Kerkplein 200.000 - 200.000 15 104.705 95.295 19.000 -19.000
Herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde 205.000 - 205.000 15 191.143 13.857 - -
herinrichting trottoir Prinsengracht 300.000 - 300.000 15 310.237 -10.237 - -
Overig
Aanleg fietspad Reggersweg 373.000 101.000 272.000 15 378.710 -5.710 102.124 -1.124
Geleiderail Steenwijkerstraatweg (GVVP) 65.000 - 65.000 15 23.569 41.431 - -
Vervanging zieke bomen 2022 330.000 - 330.000 15 240.854 89.146 - -
Pumptrackbaan ringpark oosterboer 103.000 50.000 53.000 10 123.612 -20.612 50.000 -
Subtotaal Openbare Ruimte 3.630.000 151.000 3.479.000 2.943.957 686.043 181.124 -30.124
Riolering
Koedijkslanden
Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 8 354.000 - 354.000 35 237.107 116.893 - -
Nieuwveense Landen (NvL)
Bijdrage aan waterschap gemaal leenders NvL 408.000 - 408.000 40 407.901 99 - -
Gemaal NvL Broeklanden 2 en 5 61.000 - 61.000 40 18.928 42.072 706 -706
Overig
Rioolvervanging Reestlaan 550.000 - 550.000 35 428.788 121.212 - -
Subtotaal Riolering 1.373.000 - 1.373.000 1.092.724 280.276 706 -706
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark 5.243.000 151.000 5.092.000 4.205.069 1.037.931 181.830 -30.830
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Overhead
Projecten automatisering & informatisering 2021 491.000 - 491.000 5 491.673 -673 - -
Totaal Overhead 491.000 - 491.000 491.673 -673 - -
Totaal investeringsplanning 6.230.000 151.000 6.079.000 5.186.845 1.043.155 187.396 -36.396