Overzicht baten en lasten per programma

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2022 incl. wijzigingen Primaire Begroting 2022 Totaal Realisatie 2021
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
Bestuur
Bestuur 1.921 -24 0 0 1.896 2.025 -51 0 0 1.974 1.976 -1 0 0 1.975 1.883 -50 0 0 1.833
Totaal Bestuur 1.921 -24 0 0 1.896 2.025 -51 0 0 1.974 1.976 -1 0 0 1.975 1.883 -50 0 0 1.833
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid 1.189 0 0 0 1.189 957 0 0 0 957 1.053 0 0 0 1.053 905 -77 0 0 828
Brandweerzorg 1.784 -5 0 0 1.779 1.811 0 0 0 1.811 1.811 0 0 0 1.811 1.787 -5 0 0 1.782
Diverse bijzondere wetten 153 -83 0 0 71 127 -86 0 0 41 82 -50 0 0 31 150 -97 0 0 52
Totaal Openbare orde en veiligheid 3.126 -88 0 0 3.039 2.895 -86 0 0 2.809 2.946 -50 0 0 2.895 2.842 -179 0 0 2.663
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie 9.268 -9.152 -64 0 52 3.947 -441 -50 0 3.456 3.920 -470 0 0 3.451 3.820 -401 -91 0 3.328
Eigen kracht en individuele ondersteuning 695 -13 -276 0 406 904 -50 -197 0 657 509 -50 0 0 459 566 -22 -87 0 457
Inkomensregelingen 14.867 -11.458 -36 0 3.373 15.961 -11.401 -115 0 4.445 13.235 -10.931 0 0 2.304 14.350 -12.516 -64 0 1.769
Begeleide participatie 7.608 0 0 0 7.608 7.527 0 0 0 7.527 7.043 0 0 0 7.043 7.411 0 0 0 7.411
Arbeidsparticipatie 1.671 -15 0 0 1.656 2.048 -15 0 0 2.033 1.993 -15 0 0 1.978 1.774 -103 0 0 1.671
Maatwerkvoorzieningen 1.203 -21 0 0 1.182 1.384 -10 0 0 1.374 1.322 -10 0 0 1.312 1.621 -23 0 0 1.598
Maatwerkdienstverlening 18+ 8.930 -273 -78 0 8.579 9.430 -230 -50 0 9.150 8.229 -230 0 0 7.999 9.456 -282 0 0 9.174
Maatwerkdienstverlening 18- 13.219 -6 -91 0 13.122 11.415 0 -43 0 11.372 10.588 0 0 0 10.588 11.162 0 -44 0 11.118
Ge√ęscaleerde zorg 18+ 346 -1.378 0 0 -1.032 350 -600 0 0 -250 353 0 0 0 353 361 -978 0 0 -616
Ge√ęscaleerde zorg 18- 1.025 0 0 0 1.025 1.257 0 0 0 1.257 1.254 0 0 0 1.254 976 0 0 0 976
Volksgezondheid 1.502 -26 0 0 1.476 1.505 0 0 0 1.505 1.514 0 0 0 1.514 1.508 -24 -35 0 1.449
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid 60.335 -22.343 -545 0 37.448 55.727 -12.747 -455 0 42.526 49.960 -11.706 0 0 38.254 53.005 -14.349 -321 0 38.335
Onderwijs
Onderwijs 6.403 -2.025 0 0 4.378 6.168 -1.530 0 0 4.639 5.906 -1.332 0 0 4.575 5.705 -910 0 0 4.794
Totaal Onderwijs 6.403 -2.025 0 0 4.378 6.168 -1.530 0 0 4.639 5.906 -1.332 0 0 4.575 5.705 -910 0 0 4.794
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur 1.448 -147 0 0 1.301 1.725 -148 -150 0 1.427 1.537 -148 0 0 1.389 1.554 -147 -25 0 1.382
Recreatie en toerisme 342 -15 0 0 327 327 -1 0 0 325 327 -1 0 0 325 357 -37 -20 15 315
Schouwburg 1.744 -622 0 0 1.122 1.900 -876 0 0 1.024 1.850 -876 0 0 974 1.187 -185 0 0 1.002
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 3.534 -785 0 0 2.750 3.952 -1.025 -150 0 2.776 3.713 -1.025 0 0 2.688 3.097 -369 -45 15 2.698
Sport en bewegen
Sportaccommodaties 2.959 -1.540 0 0 1.419 2.980 -1.457 0 0 1.523 2.771 -1.457 0 0 1.314 2.716 -1.480 0 0 1.236
Spel- en sportdeelname 843 -258 -11 0 573 660 -65 0 0 595 581 -20 0 0 561 1.363 -731 0 0 632
Totaal Sport en bewegen 3.802 -1.799 -11 0 1.992 3.639 -1.522 0 0 2.117 3.352 -1.477 0 0 1.875 4.078 -2.210 0 0 1.868
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte 1.760 -230 -156 0 1.375 1.431 -15 0 0 1.415 1.577 -15 0 0 1.562 1.864 -57 -328 0 1.479
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte 741 -1.766 0 0 -1.024 644 -866 0 0 -222 711 -866 0 0 -155 857 -1.087 0 0 -229
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 2.501 -1.995 -156 0 350 2.075 -882 0 0 1.193 2.289 -882 0 0 1.407 2.722 -1.144 -328 0 1.250
Beheer bestaande openbare ruimte
Wegen 5.026 -112 0 0 4.915 4.948 -88 0 0 4.860 4.120 -88 0 0 4.032 3.796 -64 0 0 3.732
Stadsverzorging 609 -56 0 0 553 631 -39 0 0 592 635 -39 0 0 596 653 -34 0 0 619
Water 493 -412 0 0 82 571 -375 0 0 196 676 -375 0 0 301 624 -323 0 0 301
Groen en spelen 4.100 -135 0 0 3.965 3.957 -85 0 0 3.872 4.165 -85 0 0 4.080 4.217 -193 -70 0 3.954
Riolering 2.242 -2.957 0 0 -715 2.147 -2.935 0 0 -788 2.128 -2.935 0 0 -807 2.239 -2.889 0 0 -650
Parkeren 1.009 -1.406 0 0 -397 1.068 -1.490 0 0 -422 1.074 -1.790 0 0 -716 909 -1.140 0 0 -230
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte 13.481 -5.077 0 0 8.404 13.322 -5.011 0 0 8.311 12.799 -5.311 0 0 7.488 12.439 -4.643 -70 0 7.726
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken 17.282 -16.751 -519 0 13 14.428 -12.235 -503 0 1.690 8.963 -7.837 -230 667 1.563 22.862 -22.049 -221 0 592
Totaal Economische zaken en grondzaken 17.282 -16.751 -519 0 13 14.428 -12.235 -503 0 1.690 8.963 -7.837 -230 667 1.563 22.862 -22.049 -221 0 592
Duurzaamheid
Afvalinzameling 3.179 -4.011 0 0 -832 3.313 -4.208 0 0 -894 3.322 -4.208 0 0 -885 3.280 -4.095 0 0 -815
Milieuzorg 1.469 -38 0 0 1.431 1.491 -120 0 0 1.371 1.492 0 0 0 1.492 1.853 -64 -344 0 1.445
Totaal Duurzaamheid 4.648 -4.049 0 0 599 4.804 -4.328 0 0 477 4.814 -4.208 0 0 606 5.133 -4.159 -344 0 630
Burgerzaken
Begraafplaatsen 447 -246 0 0 201 409 -300 0 0 109 335 -300 0 0 35 343 -246 0 0 98
Publiekszaken 2.328 -519 -94 0 1.715 2.099 -349 -94 0 1.656 1.797 -349 0 0 1.448 1.981 -449 0 0 1.532
Totaal Burgerzaken 2.775 -765 -94 0 1.916 2.508 -649 -94 0 1.765 2.132 -649 0 0 1.483 2.324 -695 0 0 1.629
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene Ondersteuning 951 -802 0 615 764 0 0 -250 600 350 0 0 0 600 600 166 -625 0 696 237
Onvoorziene uitgaven 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Deelnemingen 1 -774 0 0 -772 1 -665 0 0 -663 1 -1.005 0 0 -1.003 2 -956 0 0 -954
Belastingen en Invordering 36 -10.148 0 0 -10.112 34 -10.011 0 0 -9.976 34 -10.011 0 0 -9.976 27 -9.673 0 0 -9.646
Algemene uitkeringen 0 -80.490 0 0 -80.490 0 -74.624 0 0 -74.624 0 -69.439 0 0 -69.439 0 -69.908 0 0 -69.908
Stelposten 0 0 0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo op de financieringsfunctie 319 -245 0 0 74 303 -242 0 0 61 203 -242 0 0 -38 -517 -234 0 0 -751
Overhead 12.626 -675 -96 0 11.856 13.177 -245 -96 0 12.836 12.957 -113 0 0 12.844 12.493 -548 -115 0 11.829
Heffing VPB -3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 -6
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 13.930 -93.134 -96 615 -78.685 13.815 -85.786 -346 600 -71.716 13.246 -80.809 0 600 -66.963 12.166 -81.945 -115 696 -69.199