Taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Primaire Begroting 2022 Totaal
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.1 Bestuur
Bestuur 1.696 -1 0 0 1.695 1.676 -1 0 0 1.675
Totaal 0.1 Bestuur 1.696 -1 0 0 1.695 1.676 -1 0 0 1.675
0.10 Mutaties reserves
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 0 0 -545 0 -545 0 0 0 0 0
Sport en bewegen 0 0 -11 0 -11 0 0 0 0 0
Ontwikkeling openbare ruimte 0 0 -156 0 -156 0 0 0 0 0
Economische zaken en grondzaken 0 0 -519 0 -519 0 0 -230 667 437
Burgerzaken 0 0 -94 0 -94 0 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 0 -96 615 519 0 0 0 600 600
Totaal 0.10 Mutaties reserves 0 0 -1.420 615 -805 0 0 -230 1.267 1.037
0.2 Burgerzaken
Burgerzaken 1.855 -519 0 0 1.337 1.348 -349 0 0 998
Totaal 0.2 Burgerzaken 1.855 -519 0 0 1.337 1.348 -349 0 0 998
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Onderwijs 76 -265 0 0 -188 73 -37 0 0 36
Economische zaken en grondzaken 324 0 0 0 324 192 0 0 0 192
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 401 -265 0 0 136 264 -37 0 0 227
0.4 Overhead
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 12.626 -675 0 0 11.951 12.957 -113 0 0 12.844
Totaal 0.4 Overhead 12.626 -675 0 0 11.951 12.957 -113 0 0 12.844
0.5 Treasury
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 320 -1.019 0 0 -698 205 -1.246 0 0 -1.042
Totaal 0.5 Treasury 320 -1.019 0 0 -698 205 -1.246 0 0 -1.042
0.61 OZB woningen
Burgerzaken 264 0 0 0 264 246 0 0 0 246
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -4.816 0 0 -4.816 0 -4.825 0 0 -4.825
Totaal 0.61 OZB woningen 264 -4.816 0 0 -4.552 246 -4.825 0 0 -4.579
0.62 OZB niet-woningen
Burgerzaken 208 0 0 0 208 204 0 0 0 204
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -4.965 0 0 -4.965 0 -4.866 0 0 -4.866
Totaal 0.62 OZB niet-woningen 208 -4.965 0 0 -4.757 204 -4.866 0 0 -4.662
0.63 Parkeerbelasting
Beheer bestaande openbare ruimte 0 -1.367 0 0 -1.367 0 -1.788 0 0 -1.788
Totaal 0.63 Parkeerbelasting 0 -1.367 0 0 -1.367 0 -1.788 0 0 -1.788
0.64 Belastingen overig
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 36 -200 0 0 -163 34 -132 0 0 -98
Totaal 0.64 Belastingen overig 36 -200 0 0 -163 34 -132 0 0 -98
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -80.490 0 0 -80.490 0 -69.439 0 0 -69.439
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -80.490 0 0 -80.490 0 -69.439 0 0 -69.439
0.8 Overige baten en lasten
Ontwikkeling openbare ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 951 -802 0 0 148 2.216 -14 0 0 2.203
Totaal 0.8 Overige baten en lasten 951 -802 0 0 148 2.216 -14 0 0 2.203
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid 1.793 -5 0 0 1.788 1.823 0 0 0 1.823
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.793 -5 0 0 1.788 1.823 0 0 0 1.823
1.2 Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid 1.316 -56 0 0 1.260 1.105 -28 0 0 1.077
Beheer bestaande openbare ruimte 59 -2 0 0 57 25 0 0 0 25
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.374 -58 0 0 1.317 1.130 -28 0 0 1.102
2.1 Verkeer en vervoer
Beheer bestaande openbare ruimte 5.554 -166 0 0 5.388 4.698 -127 0 0 4.571
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 5.554 -166 0 0 5.388 4.698 -127 0 0 4.571
2.2 Parkeren
Beheer bestaande openbare ruimte 1.009 -39 0 0 971 1.073 -2 0 0 1.072
Totaal 2.2 Parkeren 1.009 -39 0 0 971 1.073 -2 0 0 1.072
2.3 Recreatieve havens
Beheer bestaande openbare ruimte 85 -139 0 0 -54 89 -146 0 0 -56
Totaal 2.3 Recreatieve havens 85 -139 0 0 -54 89 -146 0 0 -56
2.4 Economische havens en waterwegen
Beheer bestaande openbare ruimte 737 -272 0 0 465 932 -229 0 0 702
Economische zaken en grondzaken 115 0 0 0 115 153 0 0 0 153
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen 852 -272 0 0 580 1.085 -229 0 0 855
3.1 Economische ontwikkeling
Bestuur 113 0 0 0 113 150 0 0 0 150
Economische zaken en grondzaken 785 -12 0 0 774 1.040 -75 0 0 965
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 899 -12 0 0 887 1.190 -75 0 0 1.115
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Economische zaken en grondzaken 3.197 -4.265 0 0 -1.067 1.309 -2.276 0 0 -967
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.197 -4.265 0 0 -1.067 1.309 -2.276 0 0 -967
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Openbare orde en veiligheid 18 -27 0 0 -9 17 -22 0 0 -5
Economische zaken en grondzaken 412 -11 0 0 401 452 0 0 0 452
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 -167 0 0 -167 0 -188 0 0 -188
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 430 -205 0 0 225 470 -210 0 0 260
3.4 Economische promotie
Bestuur 111 -24 0 0 88 150 0 0 0 150
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 330 -15 0 0 315 318 -1 0 0 317
Economische zaken en grondzaken 138 0 0 0 138 247 0 0 0 247
Totaal 3.4 Economische promotie 580 -39 0 0 541 715 -1 0 0 713
4.2 Onderwijshuisvesting
Onderwijs 3.912 -287 0 0 3.625 3.904 -290 0 0 3.614
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 3.912 -287 0 0 3.625 3.904 -290 0 0 3.614
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Onderwijs 2.414 -1.473 0 0 941 1.930 -1.004 0 0 925
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.414 -1.473 0 0 941 1.930 -1.004 0 0 925
5.1 Sportbeleid en activering
Sport en bewegen 480 -83 0 0 397 394 -20 0 0 374
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 480 -83 0 0 397 394 -20 0 0 374
5.2 Sportaccommodaties
Sport en bewegen 3.322 -1.716 0 0 1.606 2.958 -1.457 0 0 1.501
Totaal 5.2 Sportaccommodaties 3.322 -1.716 0 0 1.606 2.958 -1.457 0 0 1.501
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 2.454 -640 0 0 1.814 2.615 -894 0 0 1.721
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.454 -640 0 0 1.814 2.615 -894 0 0 1.721
5.4 Musea
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 53 0 0 0 53 54 0 0 0 54
Totaal 5.4 Musea 53 0 0 0 53 54 0 0 0 54
5.5 Cultureel erfgoed
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 74 -29 0 0 44 92 -30 0 0 62
Ontwikkeling openbare ruimte 48 0 0 0 48 68 0 0 0 68
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed 122 -29 0 0 93 159 -30 0 0 130
5.6 Media
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 612 -100 0 0 512 626 -100 0 0 526
Totaal 5.6 Media 612 -100 0 0 512 626 -100 0 0 526
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 12 0 0 0 12 9 0 0 0 9
Beheer bestaande openbare ruimte 3.789 -135 0 0 3.654 3.849 -85 0 0 3.765
Economische zaken en grondzaken 1 -11 0 0 -10 1 -10 0 0 -9
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.803 -146 0 0 3.656 3.859 -95 0 0 3.764
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 9.355 -9.152 0 0 203 4.033 -520 0 0 3.514
Economische zaken en grondzaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9.355 -9.152 0 0 203 4.033 -520 0 0 3.514
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 608 -13 0 0 595 396 0 0 0 396
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 608 -13 0 0 595 396 0 0 0 396
6.3 Inkomensregelingen
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 14.867 -11.458 0 0 3.409 13.235 -10.931 0 0 2.304
Totaal 6.3 Inkomensregelingen 14.867 -11.458 0 0 3.409 13.235 -10.931 0 0 2.304
6.4 WSW en beschut werk
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 7.608 0 0 0 7.608 7.043 0 0 0 7.043
Totaal 6.4 WSW en beschut werk 7.608 0 0 0 7.608 7.043 0 0 0 7.043
6.5 Arbeidsparticipatie
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.671 -15 0 0 1.656 1.993 -15 0 0 1.978
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 1.671 -15 0 0 1.656 1.993 -15 0 0 1.978
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.203 -21 0 0 1.182 1.322 -10 0 0 1.312
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.203 -21 0 0 1.182 1.322 -10 0 0 1.312
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 8.930 -273 0 0 8.657 8.229 -230 0 0 7.999
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.930 -273 0 0 8.657 8.229 -230 0 0 7.999
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 13.219 -6 0 0 13.212 10.588 0 0 0 10.588
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 13.219 -6 0 0 13.212 10.588 0 0 0 10.588
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 346 -1.378 0 0 -1.032 353 0 0 0 353
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 346 -1.378 0 0 -1.032 353 0 0 0 353
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.025 0 0 0 1.025 1.254 0 0 0 1.254
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.025 0 0 0 1.025 1.254 0 0 0 1.254
7.1 Volksgezondheid
Sociale zekerheid en werkgelegenheid 1.502 -26 0 0 1.476 1.514 0 0 0 1.514
Totaal 7.1 Volksgezondheid 1.502 -26 0 0 1.476 1.514 0 0 0 1.514
7.2 Riolering
Beheer bestaande openbare ruimte 2.242 -2.957 0 0 -715 2.128 -2.935 0 0 -807
Totaal 7.2 Riolering 2.242 -2.957 0 0 -715 2.128 -2.935 0 0 -807
7.3 Afval
Duurzaamheid 3.179 -4.011 0 0 -832 3.322 -4.208 0 0 -885
Totaal 7.3 Afval 3.179 -4.011 0 0 -832 3.322 -4.208 0 0 -885
7.4 Milieubeheer
Beheer bestaande openbare ruimte 5 0 0 0 5 4 0 0 0 4
Duurzaamheid 1.469 -38 0 0 1.431 1.492 0 0 0 1.492
Totaal 7.4 Milieubeheer 1.475 -38 0 0 1.437 1.496 0 0 0 1.496
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Burgerzaken 447 -246 0 0 201 335 -300 0 0 35
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 447 -246 0 0 201 335 -300 0 0 35
8.1 Ruimte en leefomgeving
Ontwikkeling openbare ruimte 1.712 -212 0 0 1.500 1.510 -8 0 0 1.501
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving 1.712 -212 0 0 1.500 1.510 -8 0 0 1.501
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Economische zaken en grondzaken 11.748 -10.916 0 0 832 5.415 -5.321 0 0 95
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 11.748 -10.916 0 0 832 5.415 -5.321 0 0 95
8.3 Wonen en bouwen
Ontwikkeling openbare ruimte 741 -1.783 0 0 -1.042 711 -873 0 0 -162
Economische zaken en grondzaken 562 -1.537 0 0 -975 154 -155 0 0 -1
Totaal 8.3 Wonen en bouwen 1.303 -3.320 0 0 -2.017 865 -1.029 0 0 -163