Lopende investeringen

Overzicht lopende investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht lopende investeringen
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Programma 4 - Onderwijs
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede 2.395.000 420.000 1.975.000 25 - 2.395.000 - 420.000
Onderwijsvoorziening NvL voorbereidingskrediet 150.000 - 150.000 5 7.728 142.272 - -
Onderwijsvoorziening NvL Aankoop grond 500.000 - 500.000 0 - 500.000 - -
Onderwijsvoorziening NvL realisatie 4.862.000 - 4.862.000 40 4.760 4.857.240 - -
Renovatie Stadskwartier 550.000 - 550.000 25 90.750 459.250 - -
Totaal Programma 4 - onderwijs 8.457.000 420.000 8.037.000 103.238 8.353.762 - 420.000
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
Ogterop
Verbeteren zichtlijnen, stoelen schouwburg zaal 215.000 - 215.000 15 - 215.000 - -
Bouwkundige aanpassingen in verband met stoelen 200.000 - 200.000 15 - 200.000 - -
Trekkenwand 170.000 - 170.000 15 - 170.000 - -
Vernieuwbouw Ogterop - realisatie business case 300.000 - 300.000 40 345.566 -45.566 - -
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme 885.000 - 885.000 345.566 539.434 - -
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Programma 7 - Sport en bewegen
Sportpark Ezinge
Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein veld 4 (cf mjop sportvelden) 268.000 - 268.000 10 67.699 200.301 9.362 -9.362
Vervanging toplaag kunstgras veld 8 245.000 - 245.000 10 8.134 236.866 1.048 -1.048
Vervanging toplaag Kunstgras veld 9 245.000 - 245.000 10 8.167 236.833 1.052 -1.052
Vervangen toplaag veld 1 kunstgras 245.000 - 245.000 10 10.821 234.179 1.394 -1.394
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen 1.003.000 - 1.003.000 94.821 908.179 12.856 -12.856
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station 105.000 - 105.000 10 - 105.000 - -
Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte 105.000 - 105.000 - 105.000 - -
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte
Materieel/wagenpark
Vervanging auto vd-162-j 71.000 - 71.000 7 - 71.000 - -
Vervanging auto vd-163-j 71.000 - 71.000 7 - 71.000 - -
Vervanging auto vd-720-p 50.000 - 50.000 7 - 50.000 - -
Vervanging auto vf-823-s 50.000 - 50.000 7 - 50.000 - -
Vervanging auto BT-LD-27 (kolk achterlader) 515.000 - 515.000 7 5.075 509.925 - -
Vervanging auto VK-350-D 60.000 - 60.000 7 - 60.000 - -
Subtotaal Materieel/wagenpark 817.000 - 817.000 5.075 811.925 - -
Openbare ruimte
Koedijkslanden
Koedijkslanden fase 8 wegen 792.000 - 792.000 15 451.411 340.589 - -
Binnenstad
Tuinen van de stad 400.000 - 400.000 15 213.611 186.389 - -
Prinsengracht/Vledder 200.000 - 200.000 15 44.245 155.755 - -
Herinrichting Prinsenplein 2.000.000 1.053.000 947.000 15 272.838 1.727.162 136.419 916.581
Herontwikkeling Bleekerseiland 1.500.000 - 1.500.000 15 54.468 1.445.533 - -
Bruggen/oeverbescherming
Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan 1.127.000 - 1.127.000 40 762.099 364.901 - -
Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat 769.000 - 769.000 40 2.380 766.620 - -
Parkeren
Parkeergarage Keysersstroom en parkeerterrein stadskantoor 325.000 - 325.000 25 14.308 310.692 - -
Overig
Maatregelen rotonde watertoren 100.000 - 100.000 15 10.728 89.272 - -
Infrastructurele maatregelen Meppel Noord 498.000 - 498.000 15 14.280 483.720 - -
Aanleg landbouwweg Nijeveen (excl.grondaankoop) 150.000 - 150.000 15 - 150.000 - -
Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP) 725.000 - 725.000 15 81.701 643.300 7.500 -7.500
Omvormen openbare verlichting naar LED 1.200.000 - 1.200.000 10 369.536 830.464 25.000 -25.000
Vervanging bestrating Prinses Marijkestraat 85.000 - 85.000 15 - 85.000 - -
Fietspad Ruinerwoldseweg (GVVP) 180.000 180.000 - 15 4.049 175.951 4.049 175.951
Subtotaal Openbare Ruimte 10.051.000 1.233.000 8.818.000 2.295.653 7.755.347 172.968 1.060.032
Riolering
Nieuwveense Landen (NvL)
Aanleg riolering NvL centrum wonen 2 en 4 377.000 - 377.000 60 26.420 350.580 - -
Gemaal NvL centrum wonen 2 en 4 48.000 - 48.000 40 2.604 45.396 - -
Aanleg riolering NvL Broeklanden 2 en 5 842.000 - 842.000 60 43.581 798.419 - -
Aanleg riolering NvL Parkwonen 3, 4 en 5 550.000 - 550.000 60 44.838 505.163 - -
Gemaal NvL Parkwonen 3, 4 en 5 48.000 - 48.000 40 - 48.000 - -
Gemaal NvL Boshoven 86.000 - 86.000 40 - 86.000 - -
Overig
Aanleg riolering Danninge Erve bouwrijpmaken fase 4 429.000 - 429.000 60 244.825 184.175 - -
Riolering noord 2 woonrijpmaken fase 3 10.000 - 10.000 60 - 10.000 - -
Rioolvervanging Voorstraat e.o. 250.000 - 250.000 35 26.647 223.353 - -
Rioolvervanging Westeinde 160.000 - 160.000 35 19.265 140.736 - -
Aanleg riolering Kop van Noordpoort 250.000 - 250.000 60 340 249.660 - -
Aanleg riolering Noord III/IV 850.000 - 850.000 60 401 849.599 - -
Vervanging riolering prinsenplein icm herinrichtig - - - 35 98.674 -98.674 49.337 -49.337
Subtotaal Riolering 3.900.000 - 3.900.000 507.594 3.392.407 49.337 -49.337
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark 14.768.000 1.233.000 13.535.000 2.808.321 11.959.679 222.305 1.010.695
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Programma 10 - Economische zaken en grondzaken
Bijdrage Kornwerderzand 250.000 - 250.000 5 - 250.000 - -
Totaal Programma 10 - Economische zaken en grondzaken 250.000 - 250.000 - 250.000 - -
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Programma 11 - Duurzaamheid
Vervanging afzetcontainers 2022 40.000 - 40.000 15 29.070 10.930 - -
Investeringen klimaatadaptatie 50.000 - 50.000 15 12.540 37.460 - -
Totaal Programma 11 - Duurzaamheid 90.000 - 90.000 41.610 48.390 - -
Investeringsoverzicht Beschikbaar krediet 2022 Begrote inkomsten / bijdrage van derden Netto-investering (wordt) Afschrijvings-termijn in jaren Besteed t/m 2022 Restant krediet Ontvangen t/m 2022 Restant begrote inkomsten/ bijdrage derden
Overhead
Projecten automatisering & informatisering 2022 456.000 - 456.000 5 114.125 341.875 - -
Totaal Overhead 456.000 - 456.000 114.125 341.875 - -
Totaal investeringsplanning 26.014.000 1.653.000 24.361.000 3.507.681 22.506.319 235.161 1.417.839