Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Terug naar navigatie - Onvoorziene uitgaven

Op grond van het BBV wordt in onderstaand overzicht inzicht gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Raming bedragen x € 1.000 € 50
Beschikkingen:
Stand onvoorzien 31-12-2022 € 50